"Sekunda jest częścią minuty, minuta częścią godziny, godzina częścią zegara, a zegar częścią życia. . . Kamil Ejsymont"